Cesta Proroka Mohameda, mír s ním ﷺ
Kapitola 2/2: Setkání s archandělem Gabrielem

V tichých a osamělých nocích, strávených v hluboké kontemplaci v jeskyni na hoře Híra, hledal Mohamed, mír s ním ﷺ, odpovědi na otázky, které mu nedávaly spát. Jeho duchovní hledání bylo intenzivní a upřímné, ačkoli se v té době zdálo, že jeho otázky zůstávají bez odpovědí. Avšak vše se změnilo jedné osudové noci, když mu byla udělena milost setkání, které navždy změnilo běh jeho života i dějin celého lidstva.

Tato noc, nyní známá jako Laylat al-Qadr, Noc osudu, byla okamžikem, kdy Mohamed, mír s ním ﷺ, poprvé přišel do kontaktu s nebeským poselstvím prostřednictvím archanděla Gabriela. Setkání bylo náhlé a ohromující, plné světla a síly, které překračovaly všechno, co Mohamed, mír s ním ﷺ, kdy zažil.

Archanděl Gabriel, který se objevil před Mohamedem, mír s ním ﷺ, v plné slávě své božské přítomnosti, předal mu jednoduchou, ale závažnou výzvu: „Čti!“ Tato slova vyvolala u Mohameda, mír s ním ﷺ, zmatek, neboť nebyl schopen číst. Jeho reakce byla přirozená a lidská: „Neumím číst.“ Gabriel ho však pevně objal a opakovaně mu přikázal číst, dokud Mohamed, mír s ním ﷺ, nesložil slova, která se stala základem pro všechny následující zjevení: „Čti ve jménu tvého Pána, který stvořil…“

Tento moment zjevení, první ze série, které by Mohamed, mír s ním ﷺ, přijímal během svého života, položil základ Koránu, posvátného textu islámu. Slova, která mu byla zjevena, obsahovala hlubokou moudrost a vedení, nejen pro Mohameda, mír s ním ﷺ, ale pro celé lidstvo. Toto setkání s archandělem Gabrielem bylo nejen potvrzením Mohamedovy, mír s ním ﷺ, duchovní vyvolenosti, ale také znamením zrodu nového náboženství a civilizace.

Po tomto prvním setkání se Mohamed, mír s ním ﷺ, vrátil domů, celý rozechvělý a plný pochybností o tom, co se stalo. Jeho manželka Chadídža, mír s ní, a později další blízcí, kteří v něho věřili, mu poskytli neotřesitelnou podporu a ujistili ho o pravosti jeho zážitku. To mu dalo sílu a odvahu, aby přijal své poslání a začal šířit poselství, které mu bylo svěřeno.

Setkání s archandělem Gabrielem tak představuje klíčový moment v islámské tradici, kdy byl Mohamed, mír s ním ﷺ, povolán k prorocké službě, aby vedl lidstvo k pochopení a uctívání jediného Boha a k životu v souladu s Jeho vůlí. Tento zážitek symbolizuje začátek Mohamedova, mír s ním ﷺ, poslání jako posledního proroka a zvěstovatele islámu, náboženství míru, spravedlnosti a pokory před Stvořitelem.

        © Copyright - ASSOCIATION IN THE CZECH REPUBLIC – الرابطة الإسلامية في جمهورية التشيك