Cesta Proroka Mohameda, mír s ním ﷺ
Kapitola 2/1: První zjevení

V ústraní Mekky, daleko od jejího hluku a zmatku, leží hora Híra. Toto tiché a izolované místo si vybral Mohamed, mír s ním ﷺ, pro své kontemplace a duchovní hledání. Ve vyvýšené samotě jeskyně na této hoře trávil Mohamed, mír s ním ﷺ, mnohé noci v hluboké meditaci, uvažujíc o stvoření, o smyslu života a o Boží přítomnosti ve světě. Tyto chvíle osamělého rozjímání byly pro něj zdrojem klidu a síly, umožňující mu hledat odpovědi na otázky, které ho trápily.

Během jedné z těchto nocí, kdy Mohamed, mír s ním ﷺ, byl ve svých čtyřiceti letech, přišlo k němu zjevení, které navždy změnilo jeho život a stalo se základem nového náboženství – islámu. V hlubinách noci, když byl ponořen do svých myšlenek a modliteb, se mu zjevil archanděl Gabriel. Tento moment zjevení se stal mezníkem nejen v Mohamedově, mír s ním ﷺ, životě, ale v celých dějinách lidstva.

Archanděl Gabriel přikázal Mohamedovi, mír s ním ﷺ: „Čti!“ Mohamed, mír s ním ﷺ, zpočátku odpověděl, že neumí číst, neboť nebyl gramotný. Gabriel ho však opakovaně pobízel, až Mohamed, mír s ním ﷺ, začal recitovat slova, která mu byla vnuknuta: „Čti ve jménu tvého Pána, který stvořil, stvořil člověka z sraženiny krve. Čti, a tvůj Pán je nejštedřejší, Ten, který učil perem, učil člověka tomu, co nevěděl.“

Tato slova, první verše, které byly Mohamedovi, mír s ním ﷺ, zjeveny, položila základ Koránu, posvátného textu islámu, a znamenala začátek jeho poslání jako posledního Proroka. Po této zkušenosti se Mohamed, mír s ním ﷺ, vrátil domů zmatený a vystrašený, plný otázek ohledně toho, co se právě stalo. Jeho manželka Chadídža, mír s ní, ho uklidňovala a podporovala, a její pevná víra v jeho zkušenost mu poskytla útěchu a sílu.

Po tomto prvním zjevení následovalo období ticha, během kterého Mohamed, mír s ním ﷺ, netrpělivě očekával další zjevení. Toto období zkoušky a nejistoty ho ještě více utvrdilo ve víře a přesvědčení, že jeho zkušenost byla skutečná a že má důležité poslání. Když se zjevení obnovila, přinesla s sebou vedení, radu a poselství pro lidstvo, které Mohamed, mír s ním ﷺ, s odvahou a neochvějnou vírou začal šířit mezi lidmi Mekky.

První zjevení v jeskyni Híra tak stalo symbolickým začátkem nové éry ve vývoji duchovního vědomí člověka a založení islámu, náboženství, které by inspirovalo miliony lidí po celém světě k hledání pravdy, spravedlnosti a míru.

        © Copyright - ASSOCIATION IN THE CZECH REPUBLIC – الرابطة الإسلامية في جمهورية التشيك