مشروع مركز الإسلامي الثقافي والإجتماعي في التشيك

:هدف المشروع

الهدف الرئيسي هو توفير مكان حري للمسلمين التشيك  بحيث يمكن نطبق  “ الرسالة من الله عز وجل “ بطريقة صحيحة على المنهج سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جمهورية التشيك بدون تدخل السياسي من بلدان الأخرى وإختالفات القديمة التاريخية 

بإذن الله سيكون المسجد متكون على أجزاء وهم جناح الأربعة

Hledáme sponzory pro financování na zřízení a provoz Muslimského centra:

Na zřízení a provoz tohoto Muslimského centra, potřebujeme prostory v Praze a vybavení. Prostory by se měli rozdělovat na samostatné sekce, situované a vybavené podle účelu:


 • Modlitebna

  Modlitebna s prostorem pro očistu a sociálním zařízením

 • Komunitní prostor

  Společenský prostor pro setkávání muslimů s rodinami a s širokou veřejností, kde se budou konat přednášky o islámu pro veřejnost, společenské a sportovní akce, oslavy muslimských svátků. To vše pro dauwa a osvětě o islámu, životě muslimů apod., včetně sociálně právní a ostatní pomoci pro muslimy.

 • Technický prostor

  Technický, pracovní prostor, mediální a produkční studio a dílna, kde se budou vyrábět knihy, letáky, bannery  další osvětově propagační materiály o islámu a životě muslimů. Online materiály jako jsou videa, audia, webové stránky a aplikace pro osvětu na Internetu, sociálních sítích, v médiích apod. S vybavením IT technikou, polygrafickými stroji, tiskárnou plotry atd.
  Toto propagačně osvětové studio i dílna, by měla později i financovat provoz celého Muslimského centra, výdělkem z prodeje našich polygrafických a reklamních produktů i služeb pro zákazníky – firmy, instituce apod.
  Studio může zaškolovat i zaměstnávat muslimy a tím pomoci v jejich kvalifikaci a výdělku.

 • Školící centrum

  Edukační – školící centrum s výukou o Islámu, Arabštiny, Češtiny pro zahraniční muslimy včetně rekvalifikační výuky v oborech IT programování, Tradičního i OnLine marketingu, Grafické a mediální produkce. Školící centrum bude poskytovat rekvalifikaci pro muslimy a zjednodušovat jim možnost najít si dobrou práci. Další kapacity školícího centra budou využity pro pořádání kurzů a workshopů pro  veřejnost a firmy, kdy výdělek z této činnosti bude použit i pro provoz Muslimského centra. 


 • Projekt Muslimské centrum bude poskytovat osvětovou činnost o islámu a životě muslimů v Čechách pro veřejnost.
 • Bude pomáhat českým i zahraničním muslimům integrovat se do společnosti, zvyšovat jejich kvalifikaci, najit si důstojné zaměstnání.
 • Bude spojovat a upevňovat společenské sociální vazby mezi rodinami a zjednodušovat vztahy i sociální vazby dětí a zabránit jejich společenskému vyloučení mezi vrstevníky.
 • Bude muslimům a jejich rodinám poskytovat sociálně právní pomoc.

V mnoha případech Bůh nejvznešenější uvádí v českém přibližném výkladu, podobenství o uštědřovaní majetku a finančních možnostech pro různé lidi a jejich možnosti. Mnoho lidí vlastní majetek a peníze a rád by před Bohem vykonal činnost, kterou ale není schopen z jiných důvodů. My nabízíme vykonání této činnosti, se svými schopnostmi a odborností a tím toho můžeme docílit společně, tak jak to právě uvádí Bůh sám ve své cestě. Je to pro nás jako české lidi, kteří potvrzuji cestu Boha i pro naše potomky.

Pokud máte vážný zájem podpořit muslimské centrum v Praze napište na e-mail: info@islammuslim.cz, nebo kontaktujte strůjce projektu na telefonu: .
Rádi se Vám budeme podrobněji věnovat se všemi informacemi.

        © Copyright - ASSOCIATION IN THE CZECH REPUBLIC – الرابطة الإسلامية في جمهورية التشيك