Islám je náboženství založené na víře v jednoho boha, Alláha, a posledního proroka, Mohameda. Islám zahrnuje víru v jednotu Boha, zákony zjevené prostřednictvím Koránu a podání (sunna) proroka Mohameda, modlitbu, almužnu, půst a poutní cestu do Mekky (hádž). Islám je druhým nejrozšířenějším náboženstvím na světě po křesťanství a má více než 1,8 miliardy vyznavačů.

Islám je monoteistická náboženská víra, která vychází z poselství proroka Muhammada, který žil v 7. století v Mekci a Medíně. Islám uznává Alláha jako jediného Boha a věří v poselství, které bylo zjeveno prorokovi Muhammadovi v Koránu, svaté knize islámu.

Islám má pět základních pilířů: vyznání víry, modlitbu, almužnu, půst a pouť do Mekky. Islám také význam spravedlnosti, soucit a služby druhý. Islámská společnost se dělí na dvě základní skupiny: sunnité a šíité.

Islám má hluboký vliv na kulturu a společnost v mnoha zemích, zejména v Blízkém východě, severní a jihovýchodní Asii. Islám je také zdrojem mnoha kulturních, vědeckých a filozofických přínosů, jako je například algebry, medicíny a architektury.

Islám se stal cílem kritiky a diskuse v různých částech světa. Někteří kritizují islám za jeho konzervativní postoj k ženám a menšinám, jiní ho kritizují za extremistické a teroristické akce některých muslimů. Nicméně většina muslimů vyznává islám jako mírumilovnou a tolerantní víru.