Cesta Proroka Mohameda, mír s ním ﷺ
Kapitola 1/1: Mládí v Mekce

V polovině 6. století, v srdci arabského poloostrova, ve městě zvaném Mekka, přišel na svět chlapec, jehož osud byl předurčen k nevídanému vlivu na dějiny lidstva. Narodil se v rodině patřící k klanu Kurejšovců, jednomu z předních rodů v Mekce, a byl pojmenován Mohamed, mír s ním ﷺ. Jeho narození však bylo zastíněno smutkem, neboť se narodil jako sirotek. Jeho otec, Abdalláh, zemřel krátce před jeho narozením, a tak byl od prvních dnů svého života svěřen do péče nebes.

Mladý Mohamed, mír s ním ﷺ, byl svěřen do péče svého dědečka Abd al-Muttaliba, respektovaného vůdce klanu Hášimovců. Jeho dědeček byl znám svou moudrostí a sílou a ujistil se, že jeho vnuk byl vychováván s láskou a pečlivostí. Avšak osud nebyl Mohamedovi, mír s ním ﷺ, příznivě nakloněn, a po smrti svého dědečka, když mu bylo pouhých osm let, se péče o něj ujal jeho milující strýc Abú Tálib. Abú Tálib, ačkoliv nebyl bohatý, poskytl Mohamedovi, mír s ním ﷺ, bezpečný domov a ujistil se, že mu nic nechybělo.

V této době bylo v Mekce zvykem posílat děti na několik let do beduínských rodin žijících na venkově, aby se naučily tvrdosti pouštního života a získaly pevné zdraví. Mohamed, mír s ním ﷺ, strávil část svého dětství s rodinou Halímy Sa’díje, kde zažil život v harmonii s přírodou a naučil se beduínské tradice a jazyk. Tato zkušenost mu později pomohla v komunikaci a porozumění lidem z různých kultur.

I v těchto raných letech bylo zřejmé, že Mohamed, mír s ním ﷺ, se od ostatních dětí liší. Byl znám svou upřímností, štědrostí a přirozenou schopností rozlišovat mezi správným a špatným. Tyto vlastnosti mu získaly respekt a obdiv jeho vrstevníků i starších. Přestože vyrůstal v polyteistické společnosti, která uctívala mnoho bohů, Mohamed, mír s ním ﷺ, se již od mládí vyhýbal uctívání soch a hledal hlubší duchovní pravdy.

Dětství Mohameda, mír s ním ﷺ, bylo plné výzev, ale také učení a osobního růstu. Jeho rané zkušenosti formovaly základy jeho charakteru – odvahu, empatii a pevnou víru v jednoho Boha – které ho později vedly na cestu proroka a vůdce.

        © Copyright - ASSOCIATION IN THE CZECH REPUBLIC – الرابطة الإسلامية في جمهورية التشيك