psychologie islámu

Otevření ONLINE vzdělávání o islámu

Akademie je pro všechny, kteří hledají osvědčení pro arabskou oblast, že absolvovali odborné vzdělání, pod odborným dohledem.

Pro všechny, kteří chtějí, či potřebují absolvovat témata o islámu, které nejsou v osnovách české republiky, ale doložení platí ve všech islámských zemích i arabských.

OBORY v ONLINE akademii o islámu v češtině budou obsahovat.

1 OBOR Osvěta v islámu
2 OBOR Radikalismus v islámu
3 OBOR Terorismus v islámu
4 OBOR Psychologie v islámu
5 OBOR Práce s přistěhovalci, uprchlíky muslimy
6 OBOR Jak se chovat při styku s muslimem
7 OBOR Evropský islám

postupně se bude akademie vyvíjet dle zájmu v budoucnu.

Každý OBOR má svůj učební plán. Jak časový, tak úroveň.

Pro zájemce studovat v naší akademii stačí jen:

1 – vybrat si OBOR, může max dva najednou ve stejnou dobu
2- podat přihlášku
3 – přijít na pohovor a podpis
4 – absolvovat dané učební hodiny ONLINE
5 – složit zkoušku

Co se zájemci a poté absolventovi dostane díky této akademii ?
1- Nejdůležitější znalosti pro jeho osobní život v oblasti islámu
2 – Certifikovaný diplom s razítkem a podpisem ředitele. Který je uznávaný ve všech arabských a islámských zemí.
Možnost studovat dále na prestižních fakultách, jako je v Abu Dhebi, Saudi Arabia, Quwajt, Bahrajn, Egypt, Emirates, QATAR.

s pozdravem bc. Petr Jahja Moravec