Projekt Muslimské kulturní a společenské centrum.

Cíl projektu:
Hlavním cílem je poskytnutí a vytvoření prostředí k tomu, aby bylo možné svobodně praktikovat cestu k Bohu učením proroka Mohameda, mír s ním v česku.
S plnohodnotnou odbornou naukou, bez politické příslušnosti nějaké cizí země a bez zavádějících tradic cizího státu.

Muslimské centrum bude rozděleno do čtyř sekcí: