Prohlášení

Autoři webových stránek prohlašují:

NESCHVALUJEME A ODSUZUJEME:

veškeré projevy extremismu, násilí a terorismu

veškeré útoky na demokratické zřízení, občanská lidská práva a svobody

veškerou trestnou činnost a přestupky proti zákonům ČR

veškeré zneužívání sociálního a zdravotního systému ČR