النص باللغة التشيكية:

„Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu dodržovat její Ústavu a ostatní zákony České republiky.“

الترجمة إلى اللغة العربية:

„أتعهد بالولاء لجمهورية التشيك بحسب شرفي. أتعهد بالامتثال لدستورها وسائر قوانين جمهورية التشيك.“

الترجمة إلى الإنجليزية:

„I pledge allegiance to the Czech Republic on my honor. I promise to abide by its Constitution and other laws of the Czech Republic.“

Český spolek a zakladatelé v islammuslim.cz : pevně odmítá a distancuje se od jakéhokoli terorismu, teroristů, či zemí podporujících terorismus. Naše poslání spočívá ve vytváření prostoru pro vzájemné porozumění a respekt mezi lidmi bez ohledu na jejich víru, etnicitu či původ. Usilujeme o podporu mírového soužití a zapojení do konstruktivního dialogu s cílem odstranění nedorozumění a stereotypů. Veškeré naše aktivity směřují k vytvoření harmonické společnosti založené na hodnotách tolerance a spolupráce. Odmítáme násilí a vyzýváme ke společnému úsilí na budování světa, kde můžeme žít v harmonii bez strachu z terorismu.

 

Tento spolek nijak nespolupracuje s těmito dole zmíněnými lidmi či organizacemi. Nenese odpovědnost za to, co šíří, nebo učí, co mluví v médiích, nebo jak vybírají almužny a všechny záležitosti kolem islámu.  Vydávání jejich knih, přednášek či verdiktů,  co se týká fatew a islámu a cesty proroka Mohameda, mír  s ním. Po zjištění jejich nekompetentnosti vzdělání v islámu nedoporučujeme jejich překlady a texty, které vydává hlavně pan Vladimír Sáňka pod jeho vedením a vybíráním.


PROHLÁŠENÍ O DISTANCOVÁNÍ SE dále od

 

Já, bc. Petr Jahja Moravec, tímto formálně a veřejně deklaruji svoje distancování od následujících osob a organizací:

Osoby:

 1. Pan Lazhar Maamri
 2. Pan Ahmed Hamdi
 3. Pan Jásir, který vlastní mešit u letiště
 4. Pan Hassan Tlili z mešity na košince a spolupracovník školy Al Firdaus
 5. Pan Kušarenko
 6. Pan Yahya jako majitel mešity z Karlových Varů
 7. Pan Mohamed Abbas
 8. Pan Munib jako majitel mešity z Brna
 9. Pan Vladimír Sáňka
 10. Pan Badr majitel školy Al Firdaus
 11. Pan Marai Abbas  majitel mešity a školy z Teplic
 12. Pan Nizar z Hradce králové
 13. Pan Samer Shahade, který je ve vězení
 14. Pan Safuan Hasna ze Slovenska

Organizace:

 1. Muslimská obec všude v české i slovenské republice.
 2. Islámská nadace všude v Praze, Brně i na Slovensku
 3. Škola Firdaus, Praha, Brno, Olomouc
 4. jiné Facebook skupiny, či stránky, které nejsou pod záštitou islammuslim.cz

Tímto vyjadřuji své nesouhlasné stanovisko k jejich činům a postojům, které neodpovídají mým hodnotám a principům. Žádná z těchto osob ani organizací není oprávněna jednat jménem či za moji osobu, a já se distancuji od jakékoli spojitosti s nimi.

Toto prohlášení má za cíl jasně stanovit mou nezávislost a oddělení od výše uvedených jednotlivců a organizací. Věřím v dodržování etických a morálních standardů a budu se snažit žít v souladu s těmito principy.

 

V předešlém období od roku 2009 nebylo mezi mnou a těmito lidmi a organizacemi žádné spojení.

Datum:1.1.2023

bc. Petr Jahja Moravec

Declaration of Disassociation

English Translation: I, bc. Peter Jahja Moravec, hereby formally and publicly declare my disassociation from the following individuals and organizations:

Individuals:

 1. Mr. Lazhar Maamri
 2. Mr. Ahmed Hamdi
 3. Mr. Jásir
 4. Mr. Hassan Tlili
 5. Mr. Kušarenko
 6. Mr. Mohamed Abbas
 7. Mr. Munib
 8. Mr. Vladimír Sáňka
 9. Mr. Badr
 10. Mr. Marai Abbas
 11. Mr. Nizar
 12. Mr. Samer Shahade

Organizations:

 1. Muslimská obec
 2. Islamic Foundation  in Prague, Brno, and Slovakia
 3. Firdaus School
 4. all Facebook groups that are not under the umbrella of islammuslim.cz

I express my disagreement with their actions and attitudes, which do not align with my values and principles. None of these individuals or organizations are authorized to act on my behalf, and I distance myself from any association with them.

This declaration is intended to clearly establish my independence and separation from the mentioned individuals and entities. I believe in upholding ethical and moral standards and will strive to live in accordance with these principles.

Date:1.1.2023

Signature: seikh bc. Peter Jahja Moravec


تصريح الابتعاد

 أنا، شيخ بينر يحيى مورافيس أعلن هنا بشكل رسمي وعلني انفصالي عن الأفراد والهيئات التالية:

الأفراد:

 1. السيد لزهر معمري
 2. السيد أحمد حمدي
 3. السيد ياسر
 4. السيد  كوشارينكو
 5. السيد حسن التليلي
 6. السيد محمد عباس
 7. السيد منيب حسن
 8. السيد فلاديمير سانكا
 9.  السيد بدر الشمري
 10. السيد مرعي عباس
 11.  السيد نزار كرباني
 12. السيد سامر شحادة

الهيئات:

 1. الجمعيات تحت السيد عمر سانكا Vladimir Sáňka
 2. مؤسسة الإسلام تحتهم في براغ وبرنو وسلوفاكيا
 3. مدرسة فردوس
 4. جميع غروبات التي لسن تحت إشراف islammuslim

أعبر عن عدم اتفاقي مع أفعالهم ومواقفهم، التي لا تتناسب مع قيمي وطريق الدعوة باسم الاسلام في التشيك . ليس لأي من هؤلاء الأفراد أو الهيئات الإذن بالتحدث نيابة عني، وأبتعد عن أي ارتباط معهم.

يهدف هذا التصريح إلى تحديد استقلالي وانفصالي بشكل واضح عن الأفراد والكيانات المذكورة. أعتقد في الالتزام بالمعايير الأخلاقية والأخلاقية وسأسعى للعيش وفقًا لهذه المبادئ.

التاريخ:1.1.2023

التوقيع: شيخ بيتر يحيى مورافسي

Důvod pro distancování – Šíření Islámu:

zaměření je proto, aby vedli islám a mešitu v České republice čeští občané, kterým nebude stále odpíráno vzdělání islámu.

Jsem pevně přesvědčen, že nesouhlas s postoji a činy výše zmíněných osob a organizací spočívá především v jejich aktivitách týkajících se šíření islámu v České republice. Zcela respektuji náboženskou svobodu a pluralitu názorů, ale vzhledem k mým vlastním znalostem a odhalení jejich nekalých záměrům schovaným pod islámem jménem Čechů, aby tak pod záměrem šíření islámu sbírali finance na své podnikání a integraci  se díky mému přesvědčením a hodnotám od těchto činů distancuji před veřejností.

Mým cílem je podporovat otevřený dialog, vzájemné porozumění a respekt mezi různými kulturami a náboženstvími. Distancováním se od šíření islámu v České republice těchto osob chci vyjasnit, že mé hodnoty zdůrazňují mír a harmonii mezi všemi občany, bez ohledu na náboženskou či kulturní příslušnost. Bez odborné znalosti, kterou dané osoby nemají a hodnotí sebe jako samovúdci za českou republiku.

Toto prohlášení neslouží k podněcování náboženské nesnášenlivosti, ale k vyjádření mého osobního přesvědčení a postavení v otázce náboženské svobody.


Reason for Disassociation – Spread of Islam:

English Translation: I am firmly convinced that my disagreement with the attitudes and actions of the aforementioned individuals and organizations primarily stems from their activities related to the spread of Islam in the Czech Republic. While I fully respect religious freedom and diversity of opinions, I, based on my own beliefs and values, distance myself from these efforts their presentation, not the Islam I was taught.

My goal is to promote open dialogue, mutual understanding, and respect among different cultures and religions. By distancing myself from the spread of Islam in the Czech Republic, I aim to clarify that my values emphasize peace and harmony among all citizens, regardless of their religious or cultural affiliations. Without professional knowledge, which the given persons do not have and evaluate themselves as self-leaders for the Czech Republic.

This statement is not intended to incite religious intolerance but rather to express my personal convictions and stance on the matter of religious freedom.


سبب الانفصال – نشر الإسلام: أنا مقتنع تمامًا بأن عدم اتفاقي مع مواقف وأفعال الأفراد والهيئات المذكورة أعلاه ينبع أساسا من أنشطتهم المتعلقة بنشر الإسلام في جمهورية التشيك باسم الدين وباسم تشيكيين ولم يهتمون لتشيكيين الا صدقات بسيطة لكي لديهم لهم تقارير… بينما أحترم تمامًا حرية الديانات وتنوع الآراء، إلا أنني مسلم تشيكي متخرج من الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة بنجاح كلية الشريعة

من يوم اول الذي قبلت في الجامعة   الاسلامية ينشرون عني كذب  ولا يعينني في دعوة الى الله في التشيك ولا ينشروان الصورة عن مملكة العربية السعودية بشكل دار الاسلام. يأخذون اموالا كثيرا من المملكة ولا يعطو تشيكيون الحق. الا قليلا لكي لا يظنون انهم غير شغالين.

هدفي هو تعزيز الحوار المفتوح والتفاهم المتبادل والاحترام بين ثقافات وأديان مختلفة. من خلال التوحيد الله  ونشر الإسلام في جمهورية التشيك، أهدف إلى توضيح أن قيمي تشدد على السلام والتناغم بين جميع المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الثقافي

 لا يهدف هذا البيان إلى تحريض على التسامح الديني، وإنما إلى التعبير عن قناعاتي الشخصية وموقفي في مسألة حرية الديانة مع العلم الشرعي والسنة الصحيحة